Lod‘

Lod‘

Mahart Passnave s. r. o.

Počas turistickej sezóny firma  Mahart Passnave s.r.o.  prevádzkuje linky aj  z ostrihomského prístavu.
V roku 2021  každý piatok, sobotu a nedeľu od júna do septembra premáva okružná plavba na trase Ostrihom – Szob – Zebegény – Szob – Ostrihom o 10.00 a 16.00 hod.

Denný lístok za 1 000 HUF platí pre obe plavby. S týmto denným lístkom sa môžete plaviť nasledovne:

• Veľký okruh: Môžete nastúpiť na loď s odchodom o 10:00 alebo o 16:00 hodine v Ostrihome,  a nevystúpite kým sa nevrátite do Ostrihomu.
Linka s odchodom o 10:00 hodine sa vracia do Ostrihomu o 12:20, s odchodom o 16:00 hodine zas o 18:20 hodine.

• Veľký okruh s krátkou návštevou Szobu: Linka s odchodom o 10:00 prichádza do Szobu o 10:40, potom po zastávke v Zebegény sa öpäť zastaví v Szobe o 11:20 a vráti sa do Ostrihomu. Cestujúci si môžu v Szobe stráviť krátku polhodinu a rovnakou linkou sa vrátiť späť do Ostrihomu. Podobný je aj popoludňajší okruh. Loď  s odchodom o 16:00 sa zastaví v Szobe o 16:40 hodine a na spiatočnej ceste do Ostrihomu má zastávku v Szobe o 17:20.

• Jeden deň v Zebegény: Tí, ktorí pricestujú do Zebegény dopoludnia, môžu sa vrátiť do Ostrihomu poobede. Popoludňajšia plavba odchádza zo Zebegény o 17.05. V Zebegény sú k dispozícii vynikajúce možnosti na turistiku resp. cykloturistiku.. S lístkom na bicykel alebo pre psa v hodnote 500 HUF môžete na loď nastúpiť so svojim dvojkolesovým alebo  štvornohým  priateľom.

• Prestup na vyšehradskú okružnú plavbu: Obe ostrihomské linky sú napojené na vyšehradskú okružnú plavbu, na ktorú môžete prestúpiť zakúpením ďalšieho lístka za 1 000 HUF.

Počas turistickej sezóny prevádzkuje Mahart Passnave s.r.o. linku rýchloloďou do ohybu Dunaja na trase Budapešť – Vác – Visegrád – Ostrihom každý piatok, sobotu a nedeľu. Rýchloloď má obmedzený počet miest, preto odporúčame aj pre jednotlivcov, aby si včas rezervovali miesto.

Časový rozvrh plavieb, ako aj ďalšie programové ponuky spoločnosti Mahart a možnosti dopravy nájdete na webovej stránke Mahart Passnave:

www.mahartpassnave.hu

Ak si chcete prenajať loď, zavolajte na centrálnu informačnú linku firmy Mahart:
+36 1 484 4013

I Love Esztergom, 21. júna 2021